Klachtenregeling

Beterles.nl B.V. doet er als team alles aan om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Desondanks kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over (een onderdeel) van onze dienstverlening. Een tevreden klant is voor ons heel erg belangrijk,  daarom horen wij graag van je waar je tegen aan loopt of niet tevreden over bent.

Vertrouwenspersoon

Misschien loop je tijdens je opleiding ergens tegenaan waar je niet per sé een klacht over wil indienen, maar wat je wel vervelend vindt en wat je graag anders ziet.  Jouw rijopleiding moet je natuurlijk met plezier en een goed gevoel doen.

Bij Beterles.nl B.V. hebben wij een vertrouwenspersoon, waar je een mail naartoe kunt sturen die jouw punt(en) vertrouwelijk zal behandelen. Zo kun je naar alle tevredenheid je opleiding vervolgen!

Wil jij iets aan ons kwijt? Mail naar vertrouwenbeterles@gmail.nl en wij pakken het op!

Hoe dien je een klacht in?

Om jouw klacht het best mogelijk te behandelen vragen wij je om jouw klacht per e-mail of per post te sturen naar Beterles.nl B.V.

Per e-mail: info@beterles.nl

Per post:
Beterles.nl B.V.
Christiaan Huygensstraat 14
3281 ND Numansdorp

Nadat wij jouw klacht hebben ontvangen krijg je binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst, waarna jouw klacht direct in behandeling wordt genomen.

Deze procedure start met informatie verzamelen bij degene die betrokken is bij de klacht. Hierna nemen wij contact met je op om jouw klacht nader toe te lichten. Uiteindelijk wordt er aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeren wij jou schriftelijk hierover. Deze reactie volgt binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst.

Bemiddeling- en geschillenregeling

Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschilbeslechting door de gewone rechter. Indien leerling evenwel de zaak aan de Geschillencommissie Rijopleidingen heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen, tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk heeft verklaard.

Kom lessen bij de leukste rijschool van Rotterdam